Kaczeniec urodzeni w okresie: 13 VII - 23 VIII.


Kaczeniec -przyjazny dla ludzi i tolerancyjny. Na małą ironię i drobne nieuczciwości odpowie uśmiechem, ale wyrazi swoje uczucie rozczarowania takim postępowaniem. Nerwowo i zdecydowanie zareaguje gdy ktoś pozwoli sobie na więcej lub częściej. Swoje przekonania i poglądy wyrabia sobie po dokładnej analizie wszystkich za i przeciw oraz wysłuchaniu opinii innych. W przypadku nabrania pewności i słuszności własnej oceny nikt i nic nie jest w stanie nakłonić go zmiany zdania.

Czytano: 9,356 razy.