Horoskop dla urodzonych: 12 lipca

Rak Rak Okres: 22.06- 22.07
Horoskop dla urodzonych w dniu 12 lipca :
Jest to człowiek spostrzegawczy, dobry obserwator, uzdolniony wszechstronnie, umiejący dostosować się do potrzeb życiowych i warunków miejscowych. Charakter jego jest dyplomatyczny i chytry. Chociaż w pracy jest dość powolny - jednakże doskonale sobie daje radę w życiu, dzięki swej czujności i bystrości. Taki człowiek ma na ogół skłonności do jakiegoś zawodu publicznego, ale przeważnie nie cieszącego się zbyt wielkim uznaniem. Wiedzie mu się w sprawach finansowych a nieraz dziedziczy majątek lub otrzymuje spadek. Największe korzyści osiągnie w zawodzie związanym w jakiś sposób z żeglugą, wodą, płynami, własnością nieruchomą lub występami publicznymi. Może też zrobić karierę w policji lub wyróżnić się jako detektyw. Większe jednak powodzenie czeka go na stanowiskach drugorzędnych, aniżeli na naczelnych. Chociaż nie zawsze może liczyć na sławę - życie jego będzie jednak pożytecznym dla ludzkości. W razach wyjątkowych może dokonać wielkiego czynu, który potem będzie podziwiać potomność. Nieraz mieszka w pobliżu wody. Żyje na ogół dość długo. Umysł jego jest dość stały. Chociaż w życiu tak się składa, że przeważnie zajmuje stanowiska drugorzędne - służy na nich swoim ideałom i broni prawdy - najczęściej jako nauczyciel lub kapłan. Długo pamięta doznane urazy i nawet gdy jest człowiekiem wysoko rozwiniętym i dostatecznie mądrym, aby wszystko zrozumieć i przebaczyć - jego zacięta pamięć uniemożliwia mu darowanie uraz.

horoskop czytano: 34,523 razy.