Horoskop dla urodzonych: 06 sierpnia

Lew Lew Okres: 23.07- 22.08
Horoskop dla urodzonych w dniu 06 sierpnia :
Jest to charakter szlachetny i prawy, dążący do samoudoskonalenia, Szlachetny i dumny - gardzi rzeczami małymi i marnymi i nie potrafi popełniać marnych czynów - nawet pod naciskiem konieczności albo obrony własnej. Dobry z niego przywódca innych ludzi, a jego uczucia miłości są ogniste i silne. Żadna ofiara nie jest dlań zbyt ciężką, gdy chodzi o poświęcenie się dla osoby kochanej. Prawdziwie wierny to i poświęcający się przyjaciel, nie porzucający drugiego nawet w najgorszych okazjach. Podziwia wszystko co piękne i wzniosłe, okazuje skłonności idealistyczne i mistyczne, a nieraz nawet jest bardzo odległym od spraw codziennego życia i trosk materialnych. Serce jego odgrywa w życiu większą rolę aniżeli umysł - toteż można na niego wpłynąć przez sympatię, miłość i ocenienie prawdziwych wartości. W sprawach materialnych nie jest egoistą, natomiast znacznie większe zainteresowanie okazuje, gdy chodzi o zyskanie uznania innych. Chętnie udziela rad innym - ale nie chce słuchać, gdy mu ktoś doradza. Lubi życie rodzinne ale tylko przy własnym ognisku domowym. Co mu grozi. Brak inicjatywy spowoduje straty majątkowe, jakie będzie mieć do zawdzięczenia tylko samemu sobie. Wady. Jest powierzchowny i łatwo podlega złym nastrojom. Nieraz nie odznacza się ani swymi zdolnościami wykonawczymi, ani też wynalazczością - daje się raczej unosić falom życia, nie czyniąc zbytnich wysiłków w kierunku opanowania warunków życiowych. Toteż brak kierunku w życiu może go doprowadzić do rezultatów niepomyślnych. Może nawet być dość szczęśliwym w życiu, ale nie uda mu się zachować na stałe swego majątku i uchronić przed stratami materialnymi. Do czego powinien dążyć. Niechaj się stara przezwyciężyć swe lenistwo.

horoskop czytano: 27,450 razy.