Horoskop dla urodzonych: 23 stycznia

Wodnik Wodnik Okres: 20.01- 18.02
Horoskop dla urodzonych w dniu 23 stycznia :
Jest to zwolennik postępu, humanitaryzmu, braterstwa ludów, chętnie biorący udział we wszelkiej pracy społecznej, popierający ruch polityczny, jednak tylko w granicach umiarkowanych, unikający ostrzejszych wystąpień. Myślący, zręczny, bystry - wykazuje niezwykłą intuicję, która pozwala mu łatwo określać i przenikać charaktery ludzkie. Wykazuje zalety towarzyskie i jest sympatyczny, popularny, a jednocześnie ostrożny, pełen taktu, cierpliwości i wytrwały. Łatwo potrafi obracać się we wszelkich sferach, jednając sobie wszędzie przyjaciół. Nieraz jednak zapomina dotrzymywać swych obietnic. Ciało jego zbudowane jest zazwyczaj dość mocno, a cera ma zabarwienie śniade. Z temperamentu jest sangwinikiem. Zadania jego życiowe będą zaszczytne - ale nie przyniosą Mu wielkich korzyści. Jaka kariera jest dla niego najlepsza. Największe powodzenie może osiągnąć jako artysta, muzyk, uczony, pracownik intelektualny, sekretarz prywatny lub też w pracy literackiej wszelkiego rodzaju. Może być również dobrym kupcem lub politykiem i ma szerokie poglądy, których jego otoczenie niejednokrotnie zrozumieć nie jest w stanie. Powiedzie mu się również we wszelkich zrzeszeniach, stowarzyszeniach, towarzystwach publicznych i w ogóle w większych przedsiębiorstwach. Wady tych urodzin - to niezdecydowanie, kaprysy, chęć wyodrębnienia się od innych i podkreślenia za wszelką cenę swej oryginalności. Nieraz przypisuje nadmierne znaczenie formom zewnętrznym wykazując przy tym egoizm i przewrotność. Czego się strzec winien. Aby nie był zbyt bojaźliwie nastrojony i unikał tendencji do smucenia się. Po okresach bowiem wzniosłego idealizmu - nieraz u niego występuje depresja. Co mu grozi. Mogą go w życiu dotknąć jakieś całkiem specjalne rozczarowania, spowodowane zbyt małą praktycznością lub śmiercią osób kochanych, a jego siła woli może się okazać niewystarczająca do opanowania całości warunków życiowych.

horoskop czytano: 27,612 razy.