Horoskop dla urodzonych: 24 stycznia

Wodnik Wodnik Okres: 20.01- 18.02
Horoskop dla urodzonych w dniu 24 stycznia :
Zarówno w sprawach uczuciowych jak i w stosunkach życiowych okazuje dużą lojalność, poddając się chętnie obowiązkom i nakazom konieczności. Wie dobrze, iż życie wymaga od nas ofiar - toteż chętnie i cierpliwie spełnia swe obowiązki i potrafi się wyrzec na ich rzecz swoich osobistych przyjemności. Ma dużo wrodzonego poczucia własnej godności i siły, a wobec ataków wrogów okazuje dużo wytrwałości. Zwycięża ich powoli i cierpliwie. Jego charakter jest jednak bardzo wrażliwy i zmienny. Ma dobre zdolności analityczne i potrafi się skupić na swej pracy. Zycie zazwyczaj wprowadza go w zetknięcie z osobami zajmującymi wysokie stanowiska lub posiadającymi duży majątek i władzę. Jest to człowiek dość oryginalny i dzięki temu nieraz trudno mu uzyskać popularność u swego otoczenia. Stosunki domowe i wpływy otoczenia odbijają się na jego zdrowiu. Lubi ozdabiać swe mieszkanie pięknymi okazami przyrody. Ma on nieraz jakieś ważne zadania do spełnienia. W życiu zazwyczaj nieźle mu się wiedzie. Stopniowo wznosi się na stanowisko pomyślne pod względem życiowym. Powiedzie mu się w handlu, na stanowisku urzędowym, w dyplomacji, a także w lotnictwie, elektro - technice lub muzyce. Może liczyć na powodzenie wszędzie tam, gdzie wymagana jest praca stała, ścisła, skupiona. Jego poglądy są stałe i nieraz w wieku sędziwym takie same jak w młodości, a chociaż jasno orientuje się w sytuacjach życiowych - nie jest wolny od jednostronności. Czyny swe obmyśla naprzód bardzo starannie, przy czym nieraz zachowuje się biernie, uważając, że jest to najlepszy sposób przezwyciężenia trudności danej sytuacji. Raz jednak zdecydowawszy się na coś i obrawszy słuszny kierunek - trzyma go się stale i wiernie, nie zgadzając się na zmiany lub ustępstwa. Życie jednak nie oszczędza mu konfliktów, które zawsze rozstrzyga, kierując się rozsądkiem i zgodnie ze swymi ideałami.

horoskop czytano: 27,612 razy.