Horoskop dla urodzonych: 19 września

Panna Panna Okres: 23.08- 22.09
Horoskop dla urodzonych w dniu 19 września :
Otwarty, prawy - życzliwie odnosi się do innych. Jest przy tym dość ambitny i bystry - a do interesów okazuje dużą intuicję i szczęście mu w nich sprzyja. Usposobionym jest społecznie i altruistycznie - pragnąłby służyć swemu krajowi i ludzkości. Jego pracowitość, zręczność w sprawach praktycznych, doskonała orientacja w sytuacjach życiowych i zdolności krytyczne - zwracają nań uwagę otoczenia. Pracuje najlepiej w samotności - w swym gabinecie lub pracowni -chociaż bowiem chętnie krytykuje innych - sam nie lubi gdy mu zwracają uwagę - chyba, że są to wskazówki czysto praktyczne. Wadą jego jest pewna lekkomyślność, którą okazuje gdy nie jest dostatecznie rozwinięty. Wówczas i jego usposobienie jest też nierówne, a zachowanie dość niezręczne - co może go narazić na straty. Z powodu swej zbytniej bierności - może stać się ofiarą ludzi bardzo aktywnych i przebiegłych. Do czego powinien dążyć? Aby przez samoanalizę i solidne podstawy wykształcenia uniknąć powierzchowności. Na ogół jednak, trzeba stwierdzić, że jest to człowiek dość szczęśliwy, urodzony w warunkach pomyślnych. Jego życie rodzinne dobrze się zapowiada. Dla swego zdrowia potrzebuje harmonijnego otoczenia i systematyczności w przyzwyczajeniach i porządku dookoła siebie. Gdy zaś znajduje się w otoczeniu antypatycznym, jest podrażniony lub rozgniewany - wówczas jego stany nerwowe odbijają się na trawieniu i powodują zaburzenia. Kobieta dziś urodzona okazuje zręczność do robótek ręcznych, dobry smak i poczucie artystyczne. Jak wychować dziecko dziś urodzone? Uwagę jego należy nieustannie kierować na jasne i dobre strony życia i wskazywać mu na zalety innych ludzi, rozwijając podziw dla wszystkiego co piękne, dobre i czyste. Niechaj uczy się od dzieciństwa doszukiwać zalet w każdej rzeczy, bowiem jego zdolności krytyczne są bardzo silnie rozwinięte i łatwo może wpaść w nałóg sądzenia wszystkiego ujemnie.

horoskop czytano: 28,230 razy.