Horoskop dla urodzonych: 11 października

Waga Waga Okres: 23.09- 22.10
Horoskop dla urodzonych w dniu 11 października :
Za swą uczynność i prawość uczuć jest lubianym powszechnie. Jest to człowiek spokojny, zadowolony z siebie. Dużo ma w sobie spokojnej opanowanej siły i wytrwałości. Przyjazny, uprzedzający - zawsze gotów jest do okazywania pomocy i to zarówno swym przyjaciołom jak i dalszym znajomym. Szybko się orientuje w charakterach ludzkich - ale trzeba dodać, że nieraz też zbytnio polega na sobie pod tym względem, co może gc wreszcie narazić na obmowę. Odznacza się swym poczuciem piękna i przywiązaniem do ogniska domowego. Nierzadko posiada jakieś specjalne uzdolnienia w kierunku artystycz nym - a jeżeli nie zostanie malarzem kolorystą - to wówczas staje si^ malarzem słów; jego styl jest wtedy niezwykle barwny, wyrazisty i obrazowy. Małżeństwo, które zawiera dość wcześnie często poprzedza dłuższ* przyjaźń. W życiu rodzinnym wykazuje dużo stałości i wytrwałości w spełnianiu swych obowiązków. Jego przeżycia miłosne - zresztą dość liczne - są na ogół spokojne i nie sprowadzają silniejszych wstrząśnień. Ojciec nieraz odumiera go wcześnie. Dzieci przeważnie ma niewiele Może być narażonym na nieporozumienia z krewnymi. Otoczony przyjaciółmi i bliskimi używa doczesnego szczęścia. Zadowolony z życia - najczęściej staje się w końcu właścicielem jakiejś nieruchomości. Co mu grozi? Czekają go przykrości przez podwładnych. Wady. Nieraz zwleka, odkłada i waha się w sposób jak najbardziej uprzykrzony wówczas, gdy sytuacja wymaga działania energicznego i prostolinijnego. Chociaż posiada zarówno takt jak i zdolności dyplomatyczne - ale wówczas wydają się one być niepewnością i tchórzostwem moralnym. Nieraz też jest zbyt powierzchownym, prześlizguje się po powierzchni zjawisk życiowych - unikając głębi.

horoskop czytano: 27,010 razy.