Horoskop dla urodzonych: 22 grudnia

Koziorożec Koziorożec Okres: 22.12- 19.01
Horoskop dla urodzonych w dniu 22 grudnia :
Jest to czciciel intelektu, zamiłowany w zdobywaniu wiedzy a jego dążenie do rozwoju umysłowego jest nienasycone. Ma zdolności krasomówcze, pedagogiczne, zręcznie wyraża swe myśli a w zakresie prac technicznych może okazać duże uzdolnienie. W pracy swej gorliwy - gdy pracuje dla siebie samego - może okazać wytrwałość niezwykłą; praca dla drugich napełnia go niepokojem. Umysł jego jest ostry, przenikliwy, stawia sobie wielkie cele w życiu i nie zwraca uwagi na rady przyjaciół, polegający całkowicie na swym własnym zdaniu. Okazując wysokie ambicje - dąży do zdobycia potęgi. Pamięć jego jest dobra, zręcznie prowadzi konwersację i umiejętnie opowiada różne historie. Nie lubi mieszania się innych ludzi w swoje sprawy i z zasady nie wtrąca się do cudzych interesów. Jest przedsiębiorczym - zwłaszcza w zakresie handlu, przemysłu lub sztuki; okazuje zamiłowanie do rolnictwa, interesuje się również kopalniami, metalurgią i odkryciami archeologicznymi. Nieraz ma jakąś specjalną misję do spełnienia w życiu - żyje wówczas poza współczesnymi ludźmi i nie zostaje zrozumianym przez otoczenie. Jego życie będzie pełne wysiłków, lecz w końcu zostanie uwieńczone powodzeniem. Kobieta urodzona dnia tego jest niespokojna, dość przedsiębiorcza i pracowita o umyśle aktywnym; lubi podróżować i zmieniać miejsce pobytu. Nieraz zbyt impetyczna - mimo to obdarzoną jest zaletami umysłu i serca; duszę ma dobrotliwą i miłosierną, a cierpienia innych bardzo ją wzruszają. Chociaż nie chce się do tego przyznać za żadną cenę - jest zazdrosna. Organizm jej zazwyczaj mocny jest i zdrowy - w wieku jednak późniejszym wykazuje skłonność do reumatyzmu.

horoskop czytano: 30,352 razy.